DETERMAX

Item code: 907577

REINIGINGSVLOEISTOFFEN VOOR VERWARMDE ONDERDELENREINIGERS

• Niet onderworpen aan de reglementering ATEX. • Uitzonderlijke ontvettende eigenschappen. • Makkelijk bio-afbreekbare

Productbeschrijving


DETERMAX en DETERMAX PAE zijn kleurloze vloeistoffen (resp. geconcentreerd enklaar voor gebruik) voor gebruik ter vervanging van oplosmiddelen in reinigers vanmechanische onderdelen. De producten kunnen zowel warm als koud wordengebruikt tot werktemperaturen van +60°C. Het product bevat anionische enniet-ionische oppervlakte-actieve stoffen die makkelijk bio-afbreekbaar zijn enzorgvuldig zijn geselecteerd voor een optimale waskwaliteit en doeltreffendheidvoor het meest hardnekkige vuil (vetten, olie, etc...). De producten bevatten geenoplosmiddelen op basis van chloor, alifaten, of stoffen geklasseerd als CMR, ofsilicaten, of stoffen geklasseerd als gevaarlijk voor het milieu.DETERMAX en DETERMAX PAE vervangen ontvlambare oplosmiddelen die vaakschadelijk zijn, onaangenaam zijn in gebruik omwille van de dampen,en gevaarlijk zijn voor het milieu, de veiligheid van het personeel en deruimten. Bovendien zijn ze net zo eenvoudig te gebruiken alsoplosmiddelen dankzij hun ontvettende kracht zowel koud als warm (10 tot15°C), hun flexibele toepassing ongeacht het te ontvetten materieel.Dankzij hun gematigd schuimend vermogen is spoelen niet noodzakelijk bijroutineschoonmaak en laten de producten geen witte sporen achter nadroging. De producten zijn compatibel met automatischereinigingsmachines.DETERMAX en DETERMAX PAE zijn compatibel met de meeste materialen(metaal, kunststof, geverfde oppervlaktes). Dankzij hun roestwerendewerking beschermen de producten metalen onderdelen tegen oxidatiezowel tijdens het onderdompelen als tijdens het drogen.

Technische kenmerken


DETERMAX is een reinigingsmiddel dat oplosbaar is in water en dat verdund wordt gebruikt volgens de volgendeaanbevelingen:- verwarmde onderdelenreinigers (> 37°C): Verdunning van 10 tot 20% in water.- koud ontvettingsbekken of onderdompelbekken: Verdunning van 20 tot 30% in water in functie van het type vuil.- voor reiniging gevolgd door een HD-spoeling, verdunning van ongeveer 5%.- voor automatische reinigingsmachines bevelen wij een verdunning tussen 2 en 5% aan.


24 000
klanten in Frankrijk
50
jaar expertise
50 000 bestellingen/jaar
Experts binnen 30 min